İŞ GÜVENLİĞİ

Çalışma hayatımızda çeşitli makineler bizlerin bir parçası haline geldi, bu durum bazen bizi tehlikeye sokabilecek ortamlar yaratıyor.

Bazı makinelerin kendisi tehlike arz ederken, bazen operatör kaynaklı iş kazaları yaşanmakta. İş kazalarını minimize edebilmek için uyarı / yönlendirme levhaları yanı sıra makinelerde tehlike arz eden kısımları kapatma, şartlandırma, uzaklaştırma veya çok daha az hata yapmaya müsait hale getirebilecek çeşitli uygulamalar yapılmakta ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir.