KALİTE-ÇEVRE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Livan Plexi Glass İşleme Teknolojileri

“Pleksi ve Polikarbon İşleme ve Satışı” alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde Entegre Yönetim Sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

  • Her müşterimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümler sunmak,
  • Müşteri memnuniyetini esas alarak faaliyetlerini sürdürmek,
  • Kaliteden ödün vermeyen ve kalite sürekliliğini sağlayan bir firma olmak,
  • Üretim tekniklerindeki teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip eden ve bu yöndeki değişimlere uyum sağlayan yenilikçi bir firma olmak,
  • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Tüm bölümlerde atık yönetim bilincini arttırarak kirliliğin önlenmesini sağlamak,
  • Doğal kaynakları tasarruflu kullanmak ve bu bilinci firmamızda yaymak,
  • Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğiterek, çevre farkındalığının yaygınlaşmasını sağlamak,
  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek.


SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI VE İLKELERİMİZ

Livan Plexi Glass İşleme Teknolojileri

Bu politika Livan Pleksi kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun topluluğumuz için önemini ve önceliğini vurgular.

Livan pleksi topluluğu sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız.

Livan Pleksi Topluluğu olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.

Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamalarını ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

Livan Pleksi Topluluğu sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.